Zakázané vzdělávání - film, který upozorňuje na zastaralý způsob výuky ve školách.

16.08.2013 23:59
 
Moderní škola je dvě stě let stará a je stále považována za hlavní formu vzdělávání. Škola a vzdělávání jsou pojmy, které jsou široce diskutované na akademické půdě, ve veřejné politice, vzdělávacích institucích, médiích a občanské společnosti. Od svého vzniku se škola vyznačuje strukturami a postupy, které se již dnes považují za překonané a velmi zastaralé. 
Dokumentární film "Zakázané vzdělávání" ukazuje, jak moderní školství vznikalo, s jakými výzvami se potýká a předkládá možná řešení. 
Ve filmu je více než devadesát rozhovorů s učiteli, vědci, odborníky, spisovateli, matkami a otci. Film byl společně financován více než sedmi sty koproducenty a nabídnut k volnému šíření do celého světa. Z filmu se ve španělsky mluvících zemích stal jedinečný fenomén, zcela nezávislý projekt nebývalého rozsahu, který odhaluje skrytou potřebu a volání po nových formách vzdělávání.

 

—————

Zpět