Dva základní faktory, které se projevují v dlouhodobém myšlení.

05.04.2013 20:01
 
Dlouhodobé myšlení je základem pro nadprůměrné životní výsledky, lidé často přemýšlí v krátkodobém časovém horizontu. Mnozí by si Radši  vzali bonbón dnes, místo počkat do zítřejšího dne, kdy by dostali bonboniéru.
Proto jsem napsal tento článek, kde se zaměřím na dva důležité faktory dlouhodobého myšlení pomocí matematických pojmů, které mnozí třeba ani nikdy neslyšelo, avšak každý se s nimi prakticky velmi často setkává.
 
Největší problém obecně vidím v tom, že lidé mají strach. Strach z toho, že přijdou o peníze, že přijdou i svůj investovaný čas, že nebudou úspěšní. Mít strach je přirozená lidská vlastnost, kterou slouží řekl bych takové sebeochraně nebo možná lépe řečeno k určité jistotě.
Vijay Mallya řekl „Kdo se drží jistoty, zůstane chudý. Být to naopak, je na světě 99 % boháčů.“ Podstata této myšlenky se zakládá na pravdě, o tom není žádný pochyb.
Investice a dlouhodobé člověk nepoužívá jen v investování finančních prostředků, ale také například investování svého času a nebo úsilí. Ne nadarmo se říká, že čas jsou peníze.
Pokud někdo má dobré matematické myšlení, tak má určitě dobré předpoklady mít také dobré výsledky, poku to myšlení začne využívat správným směrem. Kdo nemá dobré matematické předpoklady, tak určitě není bezradný a tyto věci také snadno pochopí s praktického hlediska.
Uvedu dva pojmy z matematiky, statistiky, které pravidelněji také využívám v textech, které píši a které také považuji za důležité v rozhodování investic z rámci dlouhodobého hlediska.
 

EV /Expected value/ ( = předpokládaná/očekávaná hodnota) 

Pokud se budeme bavit konkretně o penězích, tak EV představuje množství peněz, které určitá herní reakce přinese v delším  časovém horizontu. Takže zjednodušení jde o to, jaký výnos bude mít daná investice z dlouhodobého hlediska. 

Uvedu takový obecný příklad EV můžeme počítat tak, že vynásobíme všechny možné výsledky dané akce pravděpodobností jejich uskutečnění a potom se tyto dva výsledky sečtou. 
Není to nic složitého a uvedu takový obecný příklad příklad hodu mincí, tzv coin flip:
Představte si, že házíte mincí a když padne panna, tak vyhráváte pokaždé 15 Kč. A když padne orel, tak prohráváte 10 Kč, Abychom na tuto otázku dostali odpověď, musíme vynásobit možné výsledky šancí, že k nim dojde.
Když padne orel, ztratíme 10 Kč ( výsledek 1). Když padne panna, získáme 15 Kč (výsledek 2). Jde o klasický hod mincí, takže pravděpodobnost, že padne panna nebo orel je vždy 50% nebo-li 0.5 (tímto číslem tedy budeme oba možné výsledky násobit). Nyní musíme provést avizovaný matematický výpočet:
EV = výsledek 1 + výsledek 2
EV = (-10 * 0.5) + (15 * 0.5)
EV = -5 + 7.5
EV = +2.5
 V tomto případě tedy každý hod jsme dlouhodobě v plusu 2,5 Kč. Právě 2,5Kč je očekávaná hodnota označována pojmem EV. 
Jednoduše řečeno, každý hod je plusový z hlediska EV a je jedno jak dopadne, protože jeho hodnota je stejně zisková.
I přes to, že je hodnota každého hodu v EV + 2,5Kč, tak samozřejmě při hodech buď ztrácíme 10Kč a nebo získáváme 15Kč a dochází k různým seriím po sobě jdoucích ztrát a zisků. A tím se dostáváme k druhému pojmu, které je označován variance. (pozor není to variace, ale variance)
 
Variance:
Odborné označení variance je asi takovéto. V teorii pravděpodobnosti se distribuce normálního rozdělení okolo středu nazývá variance. Variance náhodné proměnné udává, nakolik se v krátkém období hodnoty této proměnné budou lišit od hodnot v dlouhém období nebo od průměru.
Jednoduše řečeno variance vyjadřuje určitou odchylku, které je možné říkat i za určitých okolností štěstí. Pokud budeme házet mincí, tak i přes to, že je pravděpodobnost, že padne panna a nebo orel 50%, tak stejně když hodíme třeba 100x, tak s největší pravděpodobností nepadne 50x panna a 50x orel a variance právě určuje to odchylku. Snadno se Vám může stát, že padne třeba 10x po sobě orel, na což si můžete říct ,,to je náhoda" A taková náhoda je pro Vás někdy štěstím a jindy zase smůlou.
I pokud se Vám nebude dařit, tak je potřeba si určit reálné hodnoty, které mohou být procentuálně jisté a nebo v častějších případech, jsou pouze na vašem osobním náhledu. A pokud se nedaří, tak to nemusí být tím, že děláte něco špatně, jen pouze můžete mít smůlu, že uděláte řadu rozhodnutí, které mají hodnotu +EV, ale stejně budou ztrátový.
Variance je zkrátka nezbytou součástí každého rozhodnutí, které není jisté na 100% a každý se s ním musí smířit, ať chce a nebo ne.

—————

Zpět


Máte dotazy?