Toto téma jsem založil kvůli spolupráci jednoho známého a investorů, kteří mají férové a vhodnější podmínky v tomto odvětví. Nejsem jinak moc zastánce půjček, pokud to není promyšlená situace, například podnikání a nebo kdy je potřeba vykoupit nemovitost kvůli exekuci, takže toto je vhodné vyloženě pro chvíli, kdy hrozí exekuce od banky třeba a není už možné to řešit s bankou, tak pak už zůstáva jen tato možnost, kdy investor vyplatí dluh například bance, to vše už vyřeší investor, takže to není tolik prolematické a může to mít své výhody, proto na to lidé přistupují. 

Takže toto jsou alternativa, jinak když člověk chce normálně půjčit peníze, tak nejlepší možnost je samozřejmě banka, pokud tedy je ochotná půjčit a pokud ne, tak pak až řešit další alternativa. 

Já tedy okorát dám tip, na soukromé investory a pokud někdo má zájem, tak mi může nepsat a uvidí se, co se dá dělat.

Možné pro občany a firmy z České republiky a také Slovenska. Nevadí záznamy v registru, neprověřují se příjmy, lze poskytnout i v případě, že je na dotyčného již exekuce.

Výhodné pro firmy na rozšíření podnikání, nevyžaduje se historie firmy, takže i pro nově založené, které nedostanou úvěr z tohoto důvodu u banky. I pro firmy, které jsou pro banku rizikové a úvěr jim neposkytne, např. na hotely, penziony. Vždy záleží na kvalitě zástavy. U větších úvěrů pro firmy, může být čerpání i 14 dní po dodání všech potřebných dokladů. K prvnímu posouzení je nutné dodat List vlastnictví, základní údaje o žadateli (viz. karta klienta), cca 4 fotografie interieru + exterier. Úvěry lze poskytnout až do 100 mil.

 

Superhypo - (info níže)

Kapitálový úvěr - (info níže)

Konsolidační úvěr - (info níže)

Družstevní úvěr - (info níže)

Exekuční úvěr - (info níže)

Americká hypotéka - (info níže)

Předdeveloperské financování - (info níže)

Slovensko-Podnikateská hypotéka - (info níže)

 

Pokud Vás některý z typů zajímá, tak mě kontaktujte a dám tip.

Jedná se o solidní nabídku v tomto oboru od soukromých investorů, takže lepší než někde narazit a nebo využít předražené možnosti.

 

 

Superhypo

Super hypotéka je převratný nebankovní úvěr, který svoji charakteristikou v mnoha ohledech předčí Bankovní úvěry.

 • Neúčelový úvěr jištěný zástavním právem k nezatížené nemovitosti.
 • Splatnost až 20 let.
 • R.P.S.N. od 9,82 %.
 • Možnost odkladu splátek a předčasného splacení.
 • Expresní vyřízení do tří dnů.
 • Úvěry poskytujeme až do 70% hodnoty nemovitosti.
 • Také pro občany i podnikatele na Slovensku.
 
 
 

Kapitálový úvěr

Kapitálový úvěr je jedinečný produkt, který dofinancuje Vaší nemovitost, pomůže Vám dofinancovat rozpracované projekty, dofinancuje podnikatelské záměry.

 • Účelový úvěr jištěný nemovitostí.
 • Splatnost až 10 let.
 • R.P.S.N. od 12,6 %.
 • Možnost odkladu a předčasného splacení.
 • Úvěry poskytujeme až do 70% hodnoty nemovitosti.
 • Také pro občany i podnikatele na Slovensku.

 

Konsolidační úvěr

Konsolidační úvěr je připravený pro klienty, kteří mají několik úvěrů u různých Bankovních a Nebankovních společností. Konsolidační úvěr sloučí všechny úvěry do jednoho, věřitele vyplatí a klient platí pouze jeden úvěr.

 • Neúčelový úvěr jištěný zástavním právem k nemovitosti.
 • Splatnost až 10 let.
 • R.P.S.N. od 15,3%.
 • Možnost odkladu a předčasného splacení.
 • Expresní vyřízení do tří dnů.
 • Úvěry poskytujeme až do 70% hodnoty nemovitosti.
 • Také pro občany i podnikatele na  Slovensku.

 

Exekuční úvěr

Exekuční úvěr zajištěný nemovitostí je produkt pro všechny klienty, kteří se dostali až k exekuci majetku. Úvěrový poradce připraví vyplacení všech exekučních nároků, vyřídí všechny potřebné dokumenty a Exekučním úvěrem tak ochrání majetek klientů.

 • Neúčelový úvěr jištěný zástavní právem k nemovitosti.
 • Splatnost až 10 let.
 • R.P.S.N. od 23,2%.
 • Možnost odkladu a předčasného splacení.
 • Úvěry poskytujeme až do 70% hodnoty nemovitosti.
 • Také pro občany i podnikatele na Slovensku.

 

Družstevní úvěr

Družstevní úvěr je vyjímečný produkt kdy zajištěním úvěru mohou být Družstevní práva k bytu.

 • Neúčelový úvěr jištěný Družstevními právy k bytu.
 • Splatnost až 10 let.
 • R.P.S.N. od 15,3 %.
 • Možnost odkladu a předčasného splacení.
 • Expresní vyřízení do tří dnů.
 • Úvěry poskytujeme až do 70% hodnoty nemovitosti.
 • Také pro občany i podnikatele na Slovensku.

 

Americká hypotéka

Účel:

Nemusíte prokazovat účel, čerpání hypotéky probíhá přímo na účet klienta.

Chceme Vám správně poradit! Pro nalezení optimálního řešení financování Vašich potřeb nás zajímá, k čemu peněžní prostředky použijete.

Příklady využití Americké hypotéky:

 • koupě, výstavba, rekonstrukce nemovitostí na území ČR
 • zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí
 • start podnikatelské činnosti, vklad do podnikání, koupě obchodního podílu
 • konsolidace drobných závazků

Žadatel:

 • fyzická osoba starší 18 let
 • cizinec s trvalým či dlouhodobým pobytem na území ČR

Parametry:

 • výše úvěru: od 2 000 000 Kč do 100 000 000,-Kč
 • úroková sazba: od 8,5 % p.a.
 • maximálně do 70 % tržní ceny nemovitosti
 • čerpání: jednorázové převodem na běžný účet klienta
 • splatnost: 3 - 20 let
 • možnost individuálního splátkového plánu
 • akceptovatelné zápisy v registrech dlužníků

Zajištění úvěru:

 • nemovitostí (domy, byty, pozemky, rekreační objekty) v osobním vlastnictví žadatele nebo ve vlastnictví třetí osoby obecně bez neodstranitelných věcných břemen a právních omezení
 • vinkulace pojistného plnění z pojištění nemovitosti
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

 

Předdeveloperské financování

ÚČEL:

koupě pozemků pro budoucí výstavbu bytových i nebytových objektů

• financování nákladů na zhodnocení pozemků

• zpětné profi nancování již vlastněných pozemků

• dokončení projektů

 

ŽADATEL:

právnická osoba – doporučeno nově založená účelová společnost

• fyzická osoba podnikatel s trvalým či dlouhodobým pobytem na území ČR

Parametry:

Výše 5 000 000 Kč až 100 000 000 Kč

 Úroková sazba od 8,5 % p.a.

maximálně do 65 % tržní ceny nemovitosti

čerpání jednorázové i postupné dle potřeby a záměru žadatele

splatnost 1 - 5 let dle individuálního splátkového kalendáře

možnost financování pozemků minimálně od stavu stabilizace územním plánem rozvojenemovitostí, která bude předmětem úvěrování s podílem vlastního kapitálu obecně bez neodstranitelných věcných břemen a právních omezení, 

 • do bonity klienta (schopnosti splácet) je možno zahrnout budoucí příjmy z podnikání souvisejícího s daným záměrem

• přímý přístup na pozemek

• u stavební investice na pozemku právo budoucího zajištění budovanou nemovitostí

• vinkulace pojistného plnění z pojištění nemovitosti

• notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

 

Dokumenty potřebné pro schválení

(Před)developerského úvěru

PRO PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ ÚVĚRU:

Osoba žadatele a doklady:

• kompletně vyplněná žádost o úvěr s popisem účelu

• právnická osoba: výpis z obchodního rejstříku + prokázání osoby odpovědné k jednání za subjekt

(u začínajících projektů je preferována jako žadatel SPV)

• FOP: doklad totožnosti + druhý doklad totožnosti + živnostenský list u OSVČ

• identifi kace vlastnické struktury

 

Doložení bonity (schopnosti splácet):

• u nově založených společností prokazuje dosavadní bonitu vlastník daňovým přiznáním za dvě

poslední období orazítkované správcem daně a účetní závěrku za stejná období, dle potřeby

další jiné posouzení příjmů

• stručný podnikatelský záměr s projekcí cash fl ow

• projekt, rozpočet a plán prodejů

 

PODKLADY K ŽÁDOSTI:

• podnikatelský záměr s doporučenými náležitostmi:

- uvedení slabých a silných stránek lokality, kde se bude projekt realizovat

(doporučené lokality: Praha a její okolí, krajská města)

- popis napojení na infrastrukturu, dopravní řešení, veřejná doprava, dostupnost lokality

- fi nanční analýza projektu - plán výnosů a nákladů (doporučená návratnost investice 1 max. 3

roky, výnosy by měly převyšovat náklady min. o 20 %) a projekce cash-fl ow

- plán prodeje nemovitostí v čase a plán marketingových aktivit

• projektová dokumentace včetně územně-plánovací informace o využití předmětného území,

územní rozhodnutí, stavební povolení (schválený územní plán rozvoje obce je nutnou podmínkou

pro realizaci fi nancování záměru)

• harmonogram výstavby díla, určení dodavatele stavby a smlouvy o dílo – při realizaci dodavatelským

způsobem

• účel, forma a návrh podmínek fi nancování, doložení vlastních zdrojů v projektu

• v případě fi nancování nákupu aktiva – návrh formy vypořádání koupě včetně doložení návrhu

smluvní dokumentace a kopie nabývacího titulu prodávajícího

 

Zajištění:

• aktuální list vlastnictví

• nabývací titul vlastnictví (např. kupní smlouva)

• fotodokumentace aktuálního stavu (exteriér i interiér)

• jakýkoliv odhad nemovitosti, pokud existuje

• doložení práv třetích osob, pokud existují (smlouva o věcném břemenu, nájemní smlouva apod.)

 

PRO SCHVÁLENÍ ÚVĚRU:

Doplnění k bonitě (schopnosti splácet):

• podepsaná a kompletně vyplněná žádost o úvěr

• doložení aktuální výše dluhů (příp. bezdlužnosti), tj. potvrzení z FÚ, SSZ, zdravotní pojišťovny

• výpis z bankovního (CBCB) a nebankovního registru dlužníků (LLCB), případně výpis z CRÚ


 

Slovensko-Podnikateľská hypotéka "na mieru"

Když pro Slováky, tak správným jazykem :)

Podnikáte a nechcú Vám požičať v banke?
Potrebujete peniaze na podnikanie naozaj rýchlo?
Potrebujete požičať na čokoľvek a máte zaistenie nehnuteľnosťou?
Potrebujete financovať Vaše podnikateľské aktivity na Slovensku?
Ponúkame vám financovanie podnikateľských zámerov na Slovensku. Pre slovenských podnikateľov v súčasnosti máme dva úverové produkty: Podnikateľskú hypotéku "na mieru" a (Pred) developerské financovanie.

Oba produkty predstavujú dostupnú alternatívu k bankovým úverom. Vďaka vysoko individuálnemu prístupu sú úvery dostupným riešením aj pre tých, ktorí z rôznych dôvodov nedosiahnu na úver v banke.

V oboch prípadoch sa jedná o podnikateľskú hypotéku, úver je zaistený nehnuteľnosťou. Pre Slovensko v súčasnosti poskytujeme podnikateľské úvery od 5 do 100 miliónov Kč. Ponúkame prvotné posúdenie žiadosti o úver úplne zdarma do 48 hodín a čerpanie úveru už za 3 týždne.

 

Základné parametre podnikateľských úverov:

 • výška úveru od 5 do 100 miliónov Kč
 • splácanie úveru maximálne do 20 rokov
 • Úver max. do 70 % tržnej ceny nehnuteľností
 • Možnosť individuálneho splátkového kalendára
 • Možnosť zaistenia úveru aj inou nehnuteľnosťou
 • Možnosť výmeny/zmeny zaistenia v priebehu splácania úveru
 • Do bonity klienta (schopnosti splácať) je možno zahrnúť budúce príjmy z podnikania súvisiaceho s daným zámerom

Ponúkame riešenie i podnikateľom, ktorí neuspeli so svojou žiadosťou o úver v banke. Nie je pre nás prekážkou:

 • Krátka alebo nulová história
 • Pre banky "nevhodný" predmet podnikania
 • Optimalizované daňové priznanie
 • Nedostatočné doterajšie hospodárske výsledky
 • Odstrániteľné právne, či vecné bremená nebrániace užívaniu nehnuteľností

Naša filozofia pri poskytovaní podnikateľských úverov:

 • k potrebám našich klientov pristupujeme individuálne
 • kladieme dôraz na rýchlosť a flexibilné riešenia
  • prvotné posúdenie žiadosti o úver do 48 hodín úplne zdarma
  • čerpanie úveru už za 3 týždne.
 • ponúkame dostupnú alternatívu k bankovým produktom
 • máme licenciu ČNB (Českej národnej banky) a naše produkty spĺňajú bankové štandardy a normy
 • dokážeme priniesť riešenie aj pre tých, ktorí z rôznych dôvodov nedosiahnu na úver v banke
 • pri úverových obchodoch kladieme dôraz na zaistenie a schopnosť klienta splácať úver

 

Účel hypotéky:

 • Investičné príležitosti, rozvoj podnikania
 • Kúpa, výstavba, prestavba či rekonštrukcia nehnuteľností na území SR
 • Bytové, nebytové, komerčné objekty, či na pozemky
 • Spätné prefinancovanie už vlastnených nehnuteľností
 • Financovanie nákladov na zhodnotenie nehnuteľností
 • ŠTART podnikateľskej činnosti
 • Dražby
 • Výberové konania
 • Prevádzkové financovanie

 

K predbežnému posúdeniu úveru:

Žiadosť o úver predbežne posúdime úplne zdarma do 48 hodín.

Osoba žiadateľa a doklad:

 • Právnická osoba: výpis z obchodného registra + preukázanie osoby oprávnenej k jednaniu za subjekt (občana)
 • Občan SR, EU: občiansky preukaz + druhý doklad totožnosti + živnostenský list u živnostníkov

Doloženie bonity (schopnosti splácať):

 • Podnikateľský subjekt: daňové priznanie za dve posledné obdobia opečiatkované správcom dane a účtovnú závierku za rovnaké obdobia, podľa potreby iné preukázanie príjmov
 • Zamestnanec (pri súbehu s podnikaním): potvrdenie zamestnávateľa o príjme

Zaistenie:

 • Aktuálny list vlastníctva
 • Nadobúdací titul k vlastníctvu (napr. kúpna zmluva)
 • Fotodokumentácia aktuálneho stavu (exteriér i interiér)
 • Akýkoľvek odhad (znalecký posudok) k nehnuteľnosti, ak existuje

K schváleniu úveru:

Doplnenie k bonite (schopnosti splácať):

 • Doloženie aktuálnej bezdlžnosti, tj. potvrdenie z Daňového úradu, Sociálnej poisťovne SR, zdravotnej poisťovne, doloženie výpisu z Nebankového registra klientských informácií a výpisu zo Spoločného registra bankových informácií u nepodnikateľov.
 • Preukázanie budúcich príjmov (napr. nájomné zmluvy, kontrakty apod.).
 • Do bonity klienta (schopnosti splácať) je možné individuálne zahrnúť budúce príjmy z podnikania
 • Podnikateľský zámer a cash-flow s budúcimi príjmami a nákladmi vrátane premietnutia žiadaného úveru

Doplnenie k zaisteniu:

 • Aktuálna snímka z katastrálnej mapy
 • Doklad o poistení založených nehnuteľností (poistenie bude vinkulované )
 • Dolozenie práv tretích osôb, ak existujú (Zmluva o vecnom bremene, nájomná zmluva apod.)

 

Pokud Vás nějaký typ zajímá, tak mě kontaktujte.