Výhody internetu

 

První výhodou :internetu je, že nepotřebujete téměř žádné peníze do začátku. 

Druhou výhodou: internetu je, že vaši potenciální 
klienti a zákazníci se nepočítají na desítky, nebo stovky lidí, kteří by v reálu prošli třeba kolem vašeho obchodu. Jsou jich miliony a máte je všechny na dosah, když jsou on-line. 

Třetí výhodou: práce na internetu je
 
čas. Sami si určujete čas, kdy pracujete a jak dlouho se práci věnujete. Nemáte danou pracovní dobu. Nepracujte pro peníze, ale naučte peníze pracovat pro Vás.

Čtvrtou výhodou: je 
místo. Připojení k internetu je téměř všude.
 
Pátou výhodou: je, že
 
nepotřebujete mít žádnou kvalifikaci. Vzdělání, původ, praxe, věk, nebo pohlaví jsou nepodstatné. Sami se kvalifikujete svou touhou a rozhodnutím a následnou snahou se učit dělat věci správně.

Šestou výhodou: je, že nejste nijak omezeni velikostí Česka, 
vydělávat můžete po celém světě.