Průběh hry Texas Hold'em a struktura sázek

1. krok: Vyberete si typ hry, limit za kolik peněz chcete hrát, usednete ke stolu a hra začne. Je vybrán dealer hry - online poker obvykle využívá automatický systém, který dealera vybere. Tato pozice se s každou hrou posouvá ve směru hodinových ručiček.
2. krok: Jsou vsazeny blinds – aby bylo zajištěno, že při každé hře je nějaká akce, musí dva hráči vsadit na začátku každého kola. Tito hráči své karty před tím nevidí, proto blinds (blind znamená v angličtině slepý). Hráč nalevo od dealera vloží small blind(automatické), který se rovná polovině nižší sázky ve hře. Hráč nalevo od pozice small blind vloží big blind, který se rovná lower limitu. Například ve hře s limitem 2-4 $, se small blind rovná 1 $ a big blind 2 $. V online pokeru to nemusíte řešit, vše je automatické.
3. krok: Jsou rozdány hole cards – po zaplacení blinds jsou rozdány první dvě karty. Každý hráč dostane dvě karty obrácené lícem dolů. Ty karty vidí pouze on sám.
4. krok: Začíná první kolo sázek – sázení začíná u hráče hned vedle od pozice big blind a pokračuje dále po směru hodinových ručiček. Každý hráč může „čekat“ (check - lze to vyjádřit i jen poklepáním na stůl), složit (fold), dorovnat (call) nebo zvýšit (raise) v závislosti na své pozici a krocích ostatních hráčů. Už v tomto kole může hra skončit, pokud někdo vsadí takovou částku, kterou nikdo nedorovná. Pouze v případě, že alespoň dva hráči mají sázky srovnané (ostatní tím pádem složili - fold), hra pokračuje do fáze flop ( ti kteří složí karty, tak tutu hru nepokračují dále, budou jim rozdány zase další kolo Vy se rozhodujete v závislosti na typu karet, které jste dostali.
5. krok: Je rozdán floptři karty jsou rozdány doprostřed stolu lícem nahoru. Těmto kartám se říká „flop“ a jsou to první tři společné karty, které sdílí všichni hráči u stolu.
6. krok: Začíná druhé kolo sázek. To probíhá úplně stejným způsobem jako to první. Opět hra může skončit již v tomto kole a to klidně bez ukázání karet. Pokud min. dva hráči dorovnají své sázky nebo dají všichni hráči check, pokračuje se do dalšího kola a následuje turn.
7. krok: Je rozdán turn – po druhém kole sázek je rozdána doprostřed stolu čtvrtá společná karta lícem nahoru. Následuje třetí kolo sázek.
8. krok: Začíná třetí kolo sázek – toto kolo probíhá úplně stejným způsobem jako první a druhé kolo. Pokud hra neskončí v tomto kole (splnění stejných podmínek jako dříve), následuje river.
9. krok: Je rozdán riverje rozdána pátá a poslední společná karta. Té se říká river a po ní následuje poslední čtvrté kolo sázek.
10. krok: Začíná čtvrté kolo sázek – toto poslední kolo je úplně stejné jako kolo třetí, druhé i první. Pokud v tomto kole hráči dorovnají své sázky, popř. „checkují“, následuje showdown.
11. krok: Ukazují se karty (showdown) –  a je určena nejlepší varianta o pěti kartách. Hráč s nejlepšími kartami vyhrává bank (pot).
Pokud mají hráči stejné karty, bank se poměrově rozdělí. Ve velmi vzácném případě, kdy je nejlepší list tvořen pěti společnými kartami, je bank rozdělen mezi všechny hráče, kteří se dostali až do fáze, kdy se karty ukazují (showdown).
12. krok: Začíná nová hra – po konci hry, kdy si vítěz vezme bank (pot), se posune pozice dealera po směru hodinových ručiček a začíná hra nová.
 
Kombinace karet:(od nejhorší po nejlepší)
 
VYSOKÁ KARTA, JAKÁKOLIV KARTA https://www.hazardnihrac.com/sites/hazardnihrac.com/files/clip_image020.gif
Příklad může být K-4-A-9-6 (viz obrázek). Tato kombinace by byla „nejvyšší karta Eso“. Nejvyšší kartou samostatně je Eso, nejnižší 2. Pokud by nějaký z hráčů měl stejnou nejvyšší kartu, rozhoduje další nejvyšší karta.Vždy se hráčím počítají karty, které jsou rozdány na stole plus karty, které má na roce, takže hráčovi se počítá nejvyšší kombinace těchto sedmi karet.V případě že hráči budou mít totožné karty, hra zkončí remízou (SPLIT) a hráči si pot rozdělí na půl.
 
Seřazení karet 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A (A=Eso)
card
 
PAIR – PÁR – JEDNA DVOJICE
Karetní kombinace např. 9--9(viz obrázek) , nebo 10-10. Pokud dva hráči mají pár, vítězí ten s vyšším párem. Pokud oba mají stejný pár, rozhoduje nejvyšší další karta (kicker).Například hráč 1 dostane do ruky J-J, hráč dvě Q-10 a na stůl karty dojde 8-7-K-Q-A , hráč 1 má tedy pár J-J, hrčovi 2 došlo Q, takže setavil kombinace QQ a vyhrává.
 
TWO PAIRS – DVA PÁRY card
Dva páry, kombinace jako třeba 9-9-4-4-6 (viz obrázek) se nazývá „dva páry . Pokud dva hráči mají dva páry, vyhrává vyšší pár. Kombinace K-K-6-6-7 porazí 10-10-Q-Q-9. Pokud jsou vyšší z obou párů stejné, rozhoduje nižší pár. Pokud by i ten byl stejný rozhoduje poslední, pátá karta. (Kicker).Například Q-Q-J-J-K je slabší než Q-Q-J-J-A
 
 
 
THREE OF A KIND – TROJICE https://www.hazardnihrac.com/sites/hazardnihrac.com/files/clip_image014.gif
Tři karty stejné hodnoty. Např 6-6-6-9-4.(viz obrázek) Pokud dva hráči mají trojici, vyhrává ten s vyšší. S touto kombinací už většinou vyhrajete.
 
STRAIGHT – POSTUPKA card
Pět karet v číselné posloupnosti za sebou.Například kombinace 5-6-7-8-9. (viz obrázek) Pokud dva hráči mají postupku, vyhrává ta vyšší postupkou. Silná kombinace.
 
 
FLUSH – BARVA card
Pět karet, všechny ve stejné barvě. Pokud mají oba dva hráč 5 karet ve stejné barvě, tak vyhrává ten s vyšší kartou.
 
 
FULL HOUSE card
Trojice a dvojice. Například 4-4-4-7-7. (viz obrázek) V případě dvou hráčů majících full house, tak rozhoduje vyšší trojice. Toto už je velmi silná kombinace.
 
 
 
POKER card
Čtyři karty stejné hodnoty.například 9-9-9-9-3, Případně vyhrává vyšší poker.
 
 
 
STRAIGHT FLUSH – POSTUPKA V BARVĚ card
Pět karet v číselné posloupnosti A ve stejné barvě.  
 
 
 
 
ROYAL FLUSH (KRÁLOVSKÁ POSTUPKA) card
se nazívá nejvyšší postupka ve stejné barvě 10-J-Q-K- A, toto je nejvyšší kombinace v pokeru. S třemi posledními kombinacemi se budete setkávat vyjmečně.